Offertförfrågan nedan är inte förhandsgranskad av Proff AB och omfattas inte av utgivningsbeviset - den fysiska /juridiska person som lagt in innehållet ansvarar själv för innehållet

STOCKHOLMS TRAFIKKONTOR - Stockholm

  • 2012-06-30
  • 2012-09-14
  • Tjänster
  • STOCKHOLMS TRAFIKKONTOR
  • Den mest ekonomiska upphandlingen

Beskrivning

Offentlig belysning, Projektering och byggledning i Söderort.
Trafikkontoret avser att genomföra en ramavtalsupphandling för
Projektering och byggledning av offentlig belysning för distrikt Söderort.
I uppdraget ingår: ljusplanering, belysningsprojektering och byggledning.
I uppdraget ingår även att minst en konsult på företaget ska kunna verka
som BAS-P.
CPV: 71000000, 34928500, 71310000, 71320000, 71500000, 71540000, 71700000.
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Stockholms Trafikkontor
Box 8311
Att: Nils Matsson
SE-104 20 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 850827948
E-post: nils.matsson@stockholm.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för
en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas
från: Visma Opic AB
Box 396
Att: Beställning
SE-581 04 Linköping
SVERIGE
E-post: request@visma.com
Fax: +46 134747560
Internetadress: http://www.opic.com/notice.asp?req=diqxchhz
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Stockholms Trafikkontor,
Registraturet 4:083
Box 8311
Att: Nils Matsson
SE-104 20 Stockholm
SVERIGE
Telefon: +46 850827948
E-post: nils.matsson@stockholm.se
I.2) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1) Beskrivning
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Offentlig belysning, Projektering och byggledning i Söderort.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 12: Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och
integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur,
därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk
provning och analys
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Stockholm.
Söderort i Stockholm. Se vidare i förfrågningsunderlag.
NUTS-kod SE110
II.1.3) Information om o
[...]

För mera information gå till länk "Visa detaljer"

Kontaktinformation

Denna förfrågan är för gammal för att besvaras