Offertförfrågan nedan är inte förhandsgranskad av Proff AB och omfattas inte av utgivningsbeviset - den fysiska /juridiska person som lagt in innehållet ansvarar själv för innehållet

COMITÉ NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS À APPELLATION D'ORIGINE ET À INDICATION GÉOGRAPHIQUE (CNIV) - Frankrike

  • 2012-11-04
  • 2013-01-15
  • Tjänster
  • COMITÉ NATIONAL DES INTERPROFESSIONS DES VINS À APPELLATION D'ORIGINE ET À INDICATION GÉOGRAPHIQUE (CNIV)
  • Den mest ekonomiska upphandlingen

Beskrivning

CPV: 79310000.
Marknadsundersökningar.
Meddelande om upphandling
Tjänster
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à
indication géographique (CNIV)
12 rue Sainte Anne
Att: Dorothée Franjus-Guigues
75001 Paris
FRANKRIKE
Telefon: +33 153299280
E-post: df@cniv.asso.fr
Fax: +33 153299289
Internetadress(er):
Upphandlarprofil: http://cniv.e-marchespublics.com/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för
en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas
från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda
kontaktpunkt(er)
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1) Beskrivning
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
79310000
Beskrivning
Marknadsundersökningar.
Avsnitt IV: Förfarande
IV.3) Administrativ information
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
15.1.2013 - 12:00
IV.3.6) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
franska.

Kontaktinformation

  • Dorothée Franjus-Guigues
  • df@cniv.asso.fr
  • 12 rue Sainte Anne, 75001, ----
  • +33 153299280
  • Visa detaljer

Denna förfrågan är för gammal för att besvaras