Offertförfrågan nedan är inte förhandsgranskad av Proff AB och omfattas inte av utgivningsbeviset - den fysiska /juridiska person som lagt in innehållet ansvarar själv för innehållet

AB STOCKHOLMSHEM - Sverige

  • 2013-08-19
  • 2013-09-12
  • Bygg- och anläggningskontrakt
  • AB STOCKHOLMSHEM
  • Lägsta pris

Beskrivning

DE 5110-1 Rivning, Kv. Spantet 6 m.fl.
Upphandlingen omfattar rivning, demontering, håltagning inom 7 st.
punkthus med ca 120 lägenheter. Övriga delentreprenader handlas upp
separat.
CPV: 45110000, 45111100, 45111300.
Meddelande om upphandling
Byggentreprenader
Direktiv 2004/18/EG
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
AB Stockholmshem
Hornsgatan 128
SE-Stockholm
SVERIGE
E-post: andre.amanpour@forsenprojekt.se
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för
en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas
från: Visma Commerce AB
Internetadress: http://www.opic.com/notice.asp?req=dihvzsbr
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Se anbudsinbjudan
SVERIGE
I.2) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters
vägnar: nej
Avsnitt II: Upphandlingens föremål
II.1) Beskrivning
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
DE 5110-1 Rivning, Kv. Spantet 6 m.fl.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller
utförande
Byggentreprenader
Utförande
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
Stockholm.
Ekensbergsvägen 41-57, Gröndal, Stockholm.
NUTS-kod SE110
II.1.3) Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt
inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen omfattar rivning, demontering, håltagning inom 7 st.
punkthus med ca 120 lägenheter. Övriga delentreprenader handlas upp
separat.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng
(CPV-referensnummer)
45110000, 45111100, 45111300
II.1.7) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8) Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2) Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.2
[...]

För mera information gå till länk "Visa detaljer"

Kontaktinformation

Denna förfrågan är för gammal för att besvaras